دستگاه های اتومات فروش کالا (وندینگ ماشین)

دستگاه های فروش خودکار کالا (وندینگ ماشین)

آرکا-سدید
وندینگ ماشین Arka-C1

وندینگ ماشین مدل C1

دستگاه فروش خودکار (وندینگ ماشین) تنقلات و نوشیدنی سرد مدل C1

وندینگ ماشین مدل C1-lite

دستگاه فروش خودکار (وندینگ ماشین) تنقلات و نوشیدنی سرد مدل C1-lite

وندینگ ماشین مدل C1-DVM

دستگاه فروش خودکار (وندینگ ماشین) تنقلات و نوشیدنی سرد مدل C1-DVM

وندینگ ماشین مدل C1-BVM

دستگاه فروش خودکار (وندینگ ماشین) تنقلات و نوشیدنی سرد مدل C1-BVM

وندینگ ماشین مدل ICM-402

دستگاه فروش خودکار (وندینگ ماشین) نوشیدنی های گرم مدل ICM-402

وندینگ ماشین رومیزی مدل Jet

دستگاه فروش خودکار (وندینگ ماشین) رومیزی Jet

خدمات ما

تماس با ما

فروش و بازاریابی :

09173096303

خدمات پس از فروش:

09334132372