هزینه برق مصرفی دستگاه های فروش خودکار (وندینگ ماشین)

هزینه برق مصرفی دستگاه های فروش خودکار (وندینگ ماشین)چقدر است؟

بسیاری از مشتریان از ما در مورد هزینه برق مصرفی دستگاه های فروش خودکار (وندینگ ماشین) سوال میکنند و نگرانی های بسیاری از اینکه هزینه مصرف برق دستگاه بسیار زیاد است ابراز میکنند.

برآن شدیم تا به این نگرانی پایان دهیم و با حساب و کتاب ریاضی هزینه برق مصرفی درست و دقیق دستگاه های اتومات فروش را محاسبه کنیم.

فرمول عمومی محاسبه هزینه برق مصرفی دستگاه های برقی:

برای محاسبه هزینه برق مصرفی هر دستگاه برقی میتوان از فرمول زیر استفاده کرد:

مصرف کیلووات ساعت در روز = ۱۰۰۰÷ تعداد ساعات مصرفی در روز × مقدار وات

 هزینه برق مصرفی ماهیانه = مصرف کیلووات ساعت در روز × هزینه هر کیلووات ساعت برق مصرفی × ۳۰

یک کیلووات = ۱۰۰۰ وات

هزینه های مصرف برق بر اساس محیط کاربری توسط وزارت نیرو اعلام میگردد. شما میتوانید جدول مبنای محاسبه هزینه ها را از اینجا دانلود کنید.

برای محاسبه دقیقتر دستگاه های فروش خودکار را به سه گروه کلی که در ایران بیشتر کاربرد دارند تقسیم میکنیم:

گروه اول: دستگاه های فروش خودکار(وندینگ ماشین)با سیستم سردساز

این دستگاه ها که با نام عمومی دستگاه فروش اسنک، تنقلات و نوشیدنی سرد به انگلیسی Snack and cold drinks vending machine شناخته میشوند دارای سیستم سردساز هستند. دقیقاً شبیه یخچال های خانگی، کمپرسور دستگاه با روشن و خاموش شدن دمای داخل دستگاه وندینگ را ثابت نگه میدارد. توان مصرفی این دستگاه ها به کمپرسور استفاده شده توسط کارخانه سازنده بستگی دارد. این توان در دستگاه های وندینگ این رقم در بازه حدودی ۳۰۰ تا ۵۰۰ وات است. این یعنی اگر دستگاه با تمام توان خود در حال کار باشد، برابر توان اعلامی برق مصرف میکند.

اما دستگاه در کلیه ساعات در حال فعالیت با حداکثر توان نیست و در کسر بیشتری از زمان کاری در حالت آماده به کار یا همان استندبای (standby) قرار دارد. در حالت استندبای کمپرسور خاموش و تنها لامپ های داخل ویترین و تزئینی دستگاه روشن هستند. به طور خلاصه میتوان گفت اگر دستگاه به صورت ۲۴ ساعته روشن باشد (دقت کنید ۲۴ ساعت و هفت روز هفته!) حدود ۸ ساعت (یک سوم زمان کاری دستگاه فروش خودکار) را با حداکثر توان و باقی ساعات را در حالت استندبای خواهد بود.

برای مثال دستگاه Arka-C1 در دارای توان ۳۷۵ وات در حالت کار و توان ۹۰ وات در حالت استندبای است. فرض کنیم که این دستگاه وندینگ را میخواهیم در دانشگاه کار بگذاریم. طبق هزینه های اعلامی وزارت نیرو هزینه برق مصرفی برای دانشگاه در ساعات اوج مصرف برابر ۷۸۸ ریال به ازای هر کیلووات ساعت است. به طور قطع تمام ساعات کاری دستگاه وندینگ مورد بحث در محدوده ساعات اوج مصرف نخواهد بود. اما برای محاسبه حداکثر مقدار هزینه برق مصرفی فرض میکنیم که کل ساعات کاری دستگاه برابر نرخ مصرف ساعات اوج محاسبه گردد. حالا به محاسبه هزینه برق ماهیانه و سالیانه این دستگاه میپردازیم:

(۳۷۵*۸ + ۹۰*۱۶) /۱۰۰۰= ۴.۴۴ کیلووات در روز

۴.۴۴*۳۰*۷۸۸= ۱۰۴۹۶۲ ریال

این یعنی اگر دستگاه در دانشگاه قرار بگیرد و به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کند و هزینه حداکثری مصرف در زمان اوج در نظر گرفته شود، دستگاه حدود ۱۰۵۰۰ تومان در ماه برق مصرف میکند.

بنابراین هزینه سالیانه مصرف برق دستگاه حداکثر ۱۲۶۰۰۰ تومان خواهد بود.

گروه دوم: دستگاه های فروش خودکار(وندینگ ماشین) بدون سیستم سردساز

این دستگاه های فروش خودکار دقیقاً شبیه گروه اول هستند با این تفاوت که سیستم سردساز ندارند. این دستگاه ها عموماً برای کاربری هایی نظیر فروش کتاب و لوازم التحریر، تنقلاتی که نیاز به نگهداری در دمای خنک نداشته باشند، فروش مصنوعات دستی و … به کار میروند.

توان مصرفی این دستگاه ها حدوداً برابر توان مصرفی دستگاهای فروش خودکار با سیستم سردساز است در حالت استندبای. بنابراین دستگاه در کلیه ساعات روشن بودن توانی حدود ۹۰ وات مصرف میکند.

فرض کنیم که این دستگاه را میخواهیم در کمیته امداد امام خمینی کار بگذاریم. طبق هزینه های اعلامی وزارت نیرو هزینه برق مصرفی برای این محل در ساعات اوج مصرف برابر ۱۴۴۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت است. به طور قطع تمام ساعات کاری دستگاه وندینگ مورد بحث در محدوده ساعات اوج مصرف نخواهد بود. اما برای محاسبه حداکثر مقدار هزینه برق مصرفی فرض میکنیم که کل ساعات کاری دستگاه برابر نرخ مصرف ساعات اوج محاسبه گردد. حالا به محاسبه هزینه برق ماهیانه و سالیانه این دستگاه میپردازیم:

(۹۰*۲۴) /۱۰۰۰= ۲.۱۶ کیلووات در روز

۲.۱۶*۳۰*۱۴۴۲= ۹۳۴۴۲ ریال

این یعنی اگر دستگاه در کمیته امداد امام خمینی قرار بگیرد و به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کند و هزینه حداکثری مصرف در زمان اوج در نظر گرفته شود، دستگاه حدود ۹۳۵۰ تومان در ماه برق مصرف میکند.

بنابراین هزینه سالیانه مصرف برق دستگاه حداکثر ۱۱۲۲۰۰ تومان خواهد بود.

گروه سوم: دستگاه های فروش خودکار(وندینگ ماشین) نوشیدنی گرم (قهوه، چای و …)

این دستگاه ها با نام عمومی دستگاه فروش خودکار نوشیدنی گرم به انگلیسی Hot drinks vending machine شناخته میشوند.

در این گروه از دستگاه ها به طور خلاصه میتوان گفت اگر دستگاه به صورت ۲۴ ساعته روشن باشد (دقت کنید ۲۴ ساعت و هفت روز هفته!). حداکثر ۴ ساعت (یک ششم زمان کاری دستگاه فروش خودکار) را با حداکثر توان و باقی ساعات را در حالت استندبای خواهد بود.

برای مثال دستگاه Arka-ICM402 در دارای توان ۹۰۰-۱۸۰۰ وات در حالت کار (۱۳۵۰ وات به طور متوسط) و توان ۹۰ وات در حالت استندبای است. فرض کنیم که این دستگاه را میخواهیم در بیمارستان کار بگذاریم. طبق هزینه های اعلامی وزارت نیرو هزینه برق مصرفی برای بیمارستان در ساعات اوج مصرف برابر ۷۸۸ ریال است. به طور قطع تمام ساعات کاری دستگاه وندینگ مورد بحث در محدوده ساعات اوج مصرف نخواهد بود. اما برای محاسبه حداکثر مقدار هزینه برق مصرفی فرض میکنیم که کل ساعات کاری دستگاه برابر نرخ مصرف ساعات اوج محاسبه گردد. حالا به محاسبه هزینه برق ماهیانه و سالیانه این دستگاه میپردازیم:

(۱۳۵۰*۴ + ۹۰*۲۰) /۱۰۰۰= ۷.۲ کیلووات در روز

۷.۲*۳۰*۷۸۸= ۱۷۰۲۰۸ ریال

این یعنی اگر دستگاه در بیمارستان قرار بگیرد و به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کند و هزینه حداکثری مصرف در زمان اوج در نظر گرفته شود، دستگاه حدود ۱۷۰۰۰ تومان در ماه برق مصرف میکند.

بنابراین هزینه سالیانه مصرف برق دستگاه حداکثر ۲۰۴۰۰۰ تومان خواهد بود.

توجه!

شایان ذکر است که این مبالغ حداکثر بهای برق مصرفی دستگاه اتومات فروش کالا است. با توجه به خاموش بودن دستگاه در ساعات تعطیلی محل کاربری و پایینتر بودن هزینه بهای برق در ساعات غیر پیک، بهای برق مصرفی دستگاه به مراتب کمتر خواهد بود. برای مثال برای دانشگاه هزینه در زمان اوج مصرف ۷۸۸ و در ساعات کم باری ۱۹۷ ریال است!

امیدواریم این مقاله برای شما کاربردی بوده باشد.

این مطلب توسط بخش تولید محتوای شرکت “آرکا سدید صنعت ایرانیان” تهیه شده است.

هر گونه کپی و برداشت از این متن تنها با رضایت کتبی شرکت آرکا سدید و ذکر منبع و درج لینک مطلب از سایت آرکا-سدید بلامانع است.

وبلاگ مرتبط

ارسال دیدگاهآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.