ماژول ها و تجهیزات جانبی

آرکا-سدید
ماژول پرداخت دستگاه وندینگ

ماژول پرداخت پوز بانکی

ماژول پرداخت پوز بانکی برای دستگاه های فروش خودکار کالا (وندینگ ماشین)

ماژول پرداخت دستگاه وندینگ

ماژول پرداخت کارت اعتباری

ماژول پرداخت کارت اعتباری دستگا های فروش خودکار کالا (وندینگ ماشین)

ماژول پرداخت با اثر انگشت دستگاه های وندینگ ماشین

ماژول پرداخت با اثر انگشت

ماژول پرداخت با اثر انگشت دستگاه های وندینگ ماشین

ماژول وایفای کنترل و پایش دستگاه وندینگ

ماژول وایفای کنترل و پایش دستگاه وندینگ

ماژول وایفای کنترل و پایش دستگاه وندینگ

خدمات ما

تماس با ما

فروش و بازاریابی :

09173096303

خدمات پس از فروش:

09334132372